Wat kan ik voor u betekenen?

Kennismakingsgesprek

 • Dit gesprek is geheel gratis en vrijblijvend
 • In het kennismakingsgesprek vertelt u mij wat uw wensen of ideeën zijn.
 • Het is handig als u een bestaande plattegrond heeft, zodat we de mogelijkheden gelijk goed in beeld krijgen. U kunt vaak een kopie laten maken bij de Gemeente.
 • Als u niet aan een bestaande plattegrond van uw woning kunt komen, kan ik uw woning inmeten en uittekenen voor een vast tarief.
 • Afhankelijk van de situatie en de informatie die u mij geeft, kan ik u gelijk of bij een 2e gesprek een of meerdere ideeën in schets laten zien.
 • U beslist zelf of u verder wilt met een van de ideeën.
 • Ik zal u stap voor stap uitleggen hoe we het hele bouwproces zullen doorlopen, zodat u steeds precies weet waar we staan.

Offerte op maat

 • Als we samen verder willen, maak ik voor u kosteloos een offerte op maat voor de verschillende onderdelen van het bouwproces. U kunt zelf kiezen of u 1 of meerdere fase(n) door mij laat uitvoeren. Misschien wilt u (een deel van) het tekenwerk of de uitvoering zelf doen.

Fasen

1) Voorlopig Ontwerp
 • Afhankelijk van de keuzes tijdens het kennismakingsgesprek laat ik u een of meerdere ideeën in schets zien
 • Als we tijdens het kennismakingsgesprek al een idee hadden gekozen, heb ik dit idee verder uitgewerkt (optioneel maquette en/of 3D-tekeningen).
 • Ik heb bij de Gemeente gecontroleerd of de ideeën kunnen worden gerealiseerd binnen het bestemmingsplan.
 • Na uw goedkeuring van het uitgewerkte idee, spreken we van een Voorlopig Ontwerp.
 • De volgende stap is het kiezen van de materialen.
2) Definitief Ontwerp
 • Het Voorlopig Ontwerp wordt verder uitgewerkt. Als de materialen zijn gekozen, kan ik de wanddikten bepalen, waardoor ik het plan verder in de maat kan zetten.
 • Ik zal (waar nodig) het plan overleggen met een constructeur.
 • We moeten bepalen welke installaties in het plan worden opgenomen (denk aan verwarming, ventilatie, verlichting).
 • Ik zal een eerste controle doen op regelgeving van het Bouwbesluit (denk aan brandveiligheid, daglicht).
 • Ik teken principedetails van de belangrijkste gevelonderdelen, zodat de Welstand kan beoordelen of het plan voldoet aan de eisen voor Welstand en zodat de aannemer weet wat hij moet rekenen in zijn raming.
 • Na goedkeuring van deze ronde spreken we van een Definitief Ontwerp.
3) Raming Aannemer
 • U kunt aan de hand van het Definitief Ontwerp een raming laten maken door een aannemer of kostendeskundige, zodat u weet wat het project uiteindelijk zal gaan kosten.
 • Deze gegevens heeft u nodig als u geld wilt lenen van de bank.
 • Als het project te duur wordt, zoeken we samen naar andere goedkopere oplossingen.
4) Taxatie
 • Als u geld wilt lenen van de bank, wil de bank graag weten wat de meerwaarde van de woning wordt na verbouwing. Hiervoor moet u een taxatie laten maken.
5) Vooroverleg Welstand
 • Ik kan een vooroverleg aanvragen bij de Welstand.
6) Bouwaanvraag / Omgevingsvergunning
 • Ik kan voor u de hele Bouwaanvraag / Omgevingsvergunning verzorgen, bestaande uit:

  • alle benodigde tekeningen
  • beeldbepalende details
  • coordinatie constructietekeningen en berekeningen
  • coordinatie berekening EPC
  • alle benodigde berekeningen, zoals:
   • GO/VG/VR (oppervlakteberekeningen)
   • daglicht, ventilatie, spuicapaciteit
  • een technische omschrijving
  • een kleur- en materiaalstaat
7) Bestek(tekst) en bestektekeningen
 • Na goedkeuring Omgevingsvergunning worden de beeldbepalende details uitgewerkt en alle overige details aangevuld, zodat bekend is hoe het hele plan gebouwd moet worden. Deze tekeningen noemen we de Bestektekeningen.
 • Een Bestek is een tekst waarin alle materialen die in het plan voorkomen exact worden omschreven.
 • De Bestektekeningen en de Bestektekst vormen samen het Bestek.
8) Aanbesteding
 • Met het Bestek kunnen we een definitieve offerte opvragen bij een of meer aannemers. Het Bestek wordt de basis voor het contract met de aannemer. Het is daarom heel belangrijk dat alles hierin wordt genoemd, zodat de aannemer achteraf geen meerwerk kan rekenen. Ik kan u helpen bij de keuze van een aannemer. De offerte is natuurlijk belangrijk, maar ook zijn visie ten opzichte van uw plannen.
9) Werktekeningen
 • Na het contract met de aannemer worden de plattegronden en doorsneden verder gemaatvoerd (metselwerk op koppen- en lagenmaat) en spreken we van Werktekeningen.
10) Uitvoeringstekeningen
 • Een aannemer (werkvoorbereider) maakt  uitvoeringstekeningen. De Werktekeningen worden per onderdeel nog verder uitgewerkt (vb. een houtskeletbouw binnenwand wordt verder uitgetekend). Ik controleer of de uitvoeringstekeningen corresponderen met de Werktekeningen.
11) Bouwbegeleiding
 • Omdat elk project uniek is, ontstaan er tijdens de bouw altijd vragen. Ik kan de Bouwbegeleiding verzorgen om antwoorden te kunnen geven op vragen die ontstaan tijdens de bouw. Hiermee kunt u een hoop problemen voorkomen. Als er bij de fundering iets verkeerd gaat, kan dat gevolgen hebben voor de dakrand. Omdat ik als architect exact weet hoe het project in elkaar zit, is het goed om de controle in 1 hand te houden. Het project wordt dan echt zo mooi als we op de tekeningen hadden bedacht.